بلاگ

دلایل کاهش فشار روغن موتور

افت فشار روغن در موتور دلایل گوناگونی دارد. هنگامی که فشار سنج میزان فشار روغن را کم نشان می دهد، ممکن است این تشخیص واقعی و یا غیر دقیق باشد. اما این اخطار بیانگر برخی از شایع ترین دلایل است.
حتی اگر هنگام تعویض روغن دوره ای، به اندازه کافی روغن در موتور ریخته شود، ممکن است مقداری روغن به دلیل تبخیر، سوختن ناشی از رینگ های مستهلک پیستون و یا نشتی از درزبندی ها و پیچ تخلیه مصرف شود.
هنگامی که ویسکوزیته روغن خیلی زیاد یا کم باشد. در تامین روغن موتور، افت فشار روغن احساس می شود ویسکوزیته پایین مقاومت کمتری هنگام جاری شدن روغن در سیستم روغن کاری تولید می کند که فشار سنج یا سنسور، فشار کمتری احساس می کند. ویسکوزیته خیلی بالا هم مقاومت زیادی در زمان پمپاژ روغن تولید می کند که باعث کاهش روغن کاری در سیستم و متعاقب آن باعث کاهش فشار می شود. در موتور، ویسکوزیته روغن متاثر از ویسکوزیته روغن اولیه انتخاب شده، دمای کار موتور، فروریخت و تجزیه افزودنی بهینه کننده روغن و آلودگی هایی مانند گلیکول و دوده است. کتابچه موتور خودرو باید درجه ویسکوزیته روغن پیشنهادی را طبق طراحی تجهیزات سیستم روغن کاری و دمای محیطی که خودرو در آن استفاده خواهد شد، معین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *